Vol642女神芝芝Booty私房脱空乘制服露性感内衣秀完美身材诱惑写真84P芝芝画语界

Vol642女神芝芝Booty私房脱空乘制服露性感内衣秀完美身材诱惑写真84P芝芝画语界

或如散叶,或如燃薪,或如丸泥,或如丝缕,或如涌泉,或如吐颓、或如偃刀,或如转索,或如游鱼,假使千变万化,若失常者,乃真元之气离绝矣。 实脾泽泻猪茯苓,苍朴白术枳砂仁;木香香附陈皮等,大腹皮加最有灵。

总属天之风邪,而人身中有寒、热、燥、湿、虚、实之化。泄泻之名有许多,大都湿胜土多魔;阑门注下无清浊,风能湿胜脉微毛。

荣行脉中,如机缄之环转,一丝不续,乃回则不转,而穹壤判矣。故当审其先发于何部?

此证多有不究心者,悠悠忽忽,反为病家怨尤。类而推之,则知八月有手阳明之当养不养矣。

此皆直中于内,而有脏腑轻重之分焉。 予即解维,写一六君子方去甘草,加苍术、浓朴、炮姜、熟附子,每日令浓煎温服;即以此方令合丸药一料,每日巳未时服之,即止其汤药。

凡水草,石草,皆属肾,其性主升。人但知去热,而不知用阳,得其阳,而后能通阴中之气。

Leave a Reply