Vol288女神糯美子Mini私房婚纱主题半脱真空露火辣美体诱惑写真66P糯美子Mini模范学院

Vol288女神糯美子Mini私房婚纱主题半脱真空露火辣美体诱惑写真66P糯美子Mini模范学院

七恶者,七恶之证也,诸疮见之为逆,则难治。通身皆肿属风湿,外散内利最相宜,峻攻则用疏凿饮,和剂茯苓导水医,水上攻肺喘不卧,苏葶定喘最相宜,水停中州胀急满,舟车神佑量攻之。

亦有暑热成毒者,大如梅李,相联三、五枚,溃破脓出,其口不敛,日久头皮串空,亦如蝼蛄串穴之状。三朝出齐渐次长,尖圆碍指脚红活,顶渐放白肥润满,顺证饮食二便和。

五藏之气皆统于肺,若为邪干,则肺气窒塞,气道不利,故发为喘也,实者声粗有力而长,虚者声微无力而短,痘初发热,以至既出之后或喷嚏频频,或鼻流清水,此风寒客肺而喘也,杏苏饮主之,有食热痰积,上冲作喘者,此火炎肺金也,宜凉膈白虎汤治之,泄泻后元气下陷,此脾气不足而喘也,人参白术散主之,有痘浆灌至半足,忽倒靥而喘者,此中气大亏也,参归鹿茸汤主之。当其时而至,则为正气;非其时而至,或过盛,则为淫邪。

初热大渴解毒汤,血热前耗凉血良,成浆津泄麦冬散,靥后伤津生脉强。盖动、紧乃残贼之脉,溃后不宜见之,故曰证不轻也。

女子出痘或遇经行,须间其是期非期,如期而出者,则毒热随血解去,不须施治,其证自愈,若非期而至者,此毒火内扰于胞中,致血妄行,以凉血解毒汤治之,若过期不止,乃毒热乘入血室,以四物解毒汤加元参甘草主之,若行浆时去血过多,此气血虚弱不能统摄也,急用十全大补汤,治若稍缓,痘浆不行则无救矣。(木香丸)木香蓬莪术缩砂仁青皮朱砂各二钱研细以上为细末和匀,飞白面糊和丸,麻子大,每服二三丸,乳伤乳饮下,食伤以所伤物熬汤饮下。

见点作痒葛根汤,灌浆痒塌大补良,触犯暴疮熏避秽,急前内托免毒藏。翳遮龙胆汤堪夸,防风木贼密蒙花,蝉蜕蔓荆龙胆菊,黄连白芷蒺藜佳。

Leave a Reply